Maciej Musiałowski

attore polacco

Maciej Musiałowski (1993 - vivente), attore polacco.

Citazioni di Maciej Musiałowski modifica

  • Internet come invenzione, come creazione, ha dato all'umanità una possibilità di democratizzazione, pari opportunità educative, facile accesso alla conoscenza, alla cultura, ha dato origine alla speranza di migliorare la vita delle persone in tutto il mondo, indipendentemente da convinzioni, fede o nazionalità. Nel frattempo, viene usato in modo intimidatorio in modo immorale e irresponsabile. E invece di educare e riunire l'umanità, aiutandola a cambiare in meglio, è diventata un focolaio di manipolazione, bugie, anestesia, inganno, truffe e notizie false. Per le grandi aziende, è diventato un modo per falciare il fieno enorme. Per il popolo, il Colosseo. L'effetto è che i giovani, in modo assolutamente irresponsabile, per soldi, pubblicizzano prima la plastica e poi postano su un'isola spazzatura che galleggia nel Pacifico.
Internet u podstaw, jako wynalazek dawał ludzkości szanse na demokratyzację, na wyrównanie szans edukacyjnych, na łatwy dostęp do wiedzy, do kultury, budził nadzieję na poprawę stanu życia ludzi na całym świecie bez względu na przekonania, wiarę czy narodowości. Tymczasem w zastraszający sposób jest wykorzystywany w niemoralny i nieodpowiedzialny sposób. I zamiast edukować i zbliżać ludzkość, pomagając jej się zmieniać na lepsze, stał się siedliskiem manipulacji, kłamstw, znieczuleń, matactw, przekrętów i fake newsów. Dla wielkich korporacji stał się sposobem na koszenie wielkiego siana. Dla ludzi zaś koloseum. Efekt bywa taki, że młodzi ludzie zupełnie nieodpowiedzialnie, dla pieniędzy, najpierw reklamują plastik a potem wrzucają posty o wyspie śmieci pływającej na Pacyfiku.[1]
  • La terra è rotonda e noi, probabilmente come le prime generazioni, abbiamo l'opportunità di guidarla avanti e indietro. Non è meraviglioso? Dopotutto, il mondo è pieno di possibilità! Perché le persone scelgono il banale e il più semplice?
Ziemia jest okrągła, a my chyba jako pierwsze pokolenia mamy możliwość przejechania jej wzdłuż i wszerz. Czy to nie cudowne? Świat jest przecież pełen możliwości! Dlaczego ludzie wybierają te banalne i najprostsze?[1]
  • Sono un attore, la mia professione è guardare, recitare, creare, cantare … Ma nel mondo reale. Gli account online il più delle volte sono facciate dilatate, molti delle quali sono molto diverse dalla realtà.
Jestem aktorem, mój zawód to obserwowanie, granie, tworzenie, śpiewanie… Ale w realnym świecie. Konta w Internecie to najczęściej nadymana fasada, w większości bardzo odbiegająca od rzeczywistości.[1]

Note modifica

  1. a b c (PL) Dall'intervista di Olivier Janiak e Grzegorz Kapla, Maciej Musiałowski: Dzięki "Hejterowi" stałem się bardziej czujny. Dbam o jakość i sens, ElleMan.pl, 12 aprile 2020.

Filmografia modifica

Altri progetti modifica